Mestermerket Sentral godkjenning

Ansatte

Vi er tre ansatte i Byggmester Støkkan & Co. Alle våre ansatte har fagbrev.


Ingar Støkkan

Tlf. 922 16 898
ingar@byggmesterstokkan.no

 

Erlend Stuevold
Tlf. 452 57 683
erlend@byggmesterstokkan.no


Kristoffer Olsson

Tlf. 465 05 842